Privacy policy

Disclaimer - Privacyverklaring, privacyreglement website

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken en/of de informatie op de website te gebruiken aanvaardt u automatisch de hieronder vermelde voorwaarden. 
De informatie op deze site wordt door Powertex International met de nodige zorg nagekeken. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het mogelijk dat niet alle gegevens op onze website volledig of actueel zijn. Om die reden wijzen wij elke aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden af. Wanneer Powertex International wordt verwittigd van onjuistheden of de onvolledigheid van de gegevens, dan zullen wij deze onmiddellijk verbeteren of aanvullen. 

De gegevens op deze site zijn louter informatief. 
Powertex International verzamelt en/of verspreidt via deze website geen persoonsgegevens. In geval persoonsgegevens door u worden verstrekt zal Powertex International deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving en de verwerking blijft te allen tijde beperkt tot de beoogde doelstelling. 
Beweringen en opinies geuit in de artikelen en andere publicaties op deze website, zijn die van de respectievelijk auteur(-s) en niet noodzakelijk die van de redactie, webmaster, of Powertex International. 
De website van Powertex International bevat verwijzingen naar andere websites. Powertex International is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de privacypolitiek van deze websites, noch kan Powertex International om gelijk welke reden aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze websites.

Powertex International kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is. 

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van Powertex International. Powertex International geeft de toelating om deze gegevens af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat ze louter voor eigen informatieve doeleinden worden gebruikt. Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Powertex International.

Tijdens het surfen op deze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, dus zonder dat de informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt. Dit door middel van verschillende hulpmiddelen zoals cookies. Waarom? Om bijvoorbeeld bezoekersaantallen, de duur van een websitebezoek en de manier waarop men op deze website terechtkomt te meten. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.