Kiro Urdin

Kiro Urdin

Kiro Urdin is vooral bekend als schilder van het Planetarium, het grootste schilderij ter wereld. Hij werkte 20 maanden aan het enorme doek, dat hij op een soort van kruistocht meezeulde door 19 landen in verschillende werelddelen. Het werk bestaat uit twee delen van 8 bij 3 meter en is een stille getuige van de verscheidene wereldreligies en -culturen.

Zoals in het Planetarium, is ook in zijn andere schilderijen de opbouw van het schilderwerk bepalend: de ritmen, de waarden, de globale ademhaling, de kleurdoseringen, de lichtverspreiding die gefocaliseerd of weerkaatsend kan zijn, de stevigheid van de structuur vloeien voort uit een duidelijke en nauwkeurig vooropgezette voorstelling; deze doet zich nochtans voor als een werveling van vormen die duidelijk ingeziene risico's met zich brengt, maar die tevens teert op een sinds lang verworven meesterschap over de aangewende middelen.

Zonder omweg gaat Kiro zijn doek te lijf in een zuiver tweegevecht. Aldus ontstaan contrasterende en puzzelachtige kleurvakken, waardoor kronkelende grafische tekens lopen en asymmetrische massa?s drijven, fungerend als emotioneel klankbord van zijn diepste gedachtengang.